Τι είναι το έργο Moz;

To έργο εξελληνισμού του Mozilla (επίσημο όνομα - "Greek Localization Project of Mozilla") είναι μέρος του έργου "Mozilla Localization Project" ("MLP"). Ο σκοπός του Moz είναι να εξελληνίσει την εφαρμογή Mozilla, έτσι ώστε να γίνει προσιτό και εύχρηστος και να μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά από την ελληνόφωνη αγορά λογισμικού.

Οι εργασίες της ομάδας Moz, διέπονται από την άδεια χρήσης "Mozilla Public License" ("MPL") 1.1, Η άδεια χρήσης MPL έχει πιστοποιηθεί ώς μία έγκυρη άδεια χρήσης Ανοιχτού / Ελευθερου λογισμικού ( Open Source Software). Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μοιράζεστε ελεύθερα (δωρεαν) , να δημιουργήτε αντίγραφα ή να επεμβαίνεται ελεύθερα στον πηγαίο κωδικα των εφαρμογών Mozilla , Mozilla Firefox , Mozilla Thunderbird . Για περισότερες πληροφορίες διάβαστε την άδεια χρήσης Mozilla Public License (MPL 1.1)

Τι είναι ο οργανισμός Mozilla (Mozilla Foundation);

Το Mozilla Foundation είναι ένας οργανισμός που σκοπό έχει την ανάπτυξη του λογισμικού του έργου Mozilla (φυλλομετρητής ή περιηγητής ιστοσελίδων , πρόγραμμα ανάγνωσης ηλεκτρ. μηνυμάτων και άλλα). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην διεύθυνση www.mozilla.org

Τι είναι ο Mozilla;

Το έργο Mozilla αποτελείται από την γενική εφαρμογή Mozilla (περιλαμβάνει φυλλομετρητή, πρόγραμμα αλληλογραφίας, επεξεργαστή ιστοσελίδων και εφαρμογή συνομιλιών). Πρόσφατα υπήρξε η πρωτοβουλία από την πλευρά του Mozilla Foundation να διασπάσει τη γενική εφαρμογή Mozilla σε επιμέρους προγράμματα , για να βοηθηθεί η ανάπτυξη προς μια αρθρωτή κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, ο φυλλομετρητής θα ονομαστεί Mozilla Browser (τωρινή κωδική ονομασία: Mozilla Firefox, πρώην Firebird) και το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Mozilla Mail (τωρινή κωδική ονομασία: Mozilla Thunderbird). Προς το παρόν η ολοκληρωμένη εφαρμογή Mozilla είναι η βασική διανομή ενώ παράλληλα αναπτύσσονται τα αρθρωτά κομμάτια.


Τελευταία νέα

Could not connect